• Powstańców Listopadowych 29c/11

  35-606 Rzeszów

 • Zadzwoń do nas

  +48 693 438 349

 • Napisz do nas @

  biuro@kergas.pl

Oferujemy również asortyment innych wyrobów hutniczych tj. blach, kątowników, ceowników, dwuteowników, płaskowników, teowników czy prętów.

Blachy

Gorącowalcowana

Wymiary: g= 2 do 100 mm,
szerokość: 1000 do 2500 mm, długość: 2000 do 12000mm
Wg: PN-EN 10029:1999; PN-EN 10163-2 klasa A, podklasa 1

Żeberkowa

Wymiary: g= 2,5 do 10 mm, szerokość: 1000 do 1500 mm, długość: 3000 do 6000 mm
Wg: PN-73/H-92127 lub według normy kraju producenta

Gorącowalcowana w kręgach

Wg: PN-En 10051+A1.

Zimnowalcowana

Wymiary: g= 0,5 do 2,5 mm
Wg: PN-EN 10131

Ceowniki

Zwykły (C, UPN)

Wymiary: h= 40 do 400 mm
Wg: PN-86/H-93400 + A1:1996; DIN 1026-1:2000;
EN 10279:2000; PN-EN 10163-3, klasa C, podklasa 1

Ekonomiczny (CE)

Wymiary: h= 80 do 200 mm
Wg: PN-71/H-93451; GOST 8240-89; PN-EN 10279; PN-EN 10163-3, klasa C, podklasa 1

Ekonomiczny (UPE)

Wymiary: h= 80 do 400
Wg: DIN 1026-2:2002-10; PN-EN 10279; PN-EN 10163-3, klasa C, podklasa 1

Dwuteowniki

Zwykły – IPN

Wymiary: h= 80 do 550 mm
Wg: PN-91/H-93407; DIN 1025 Bl.1 1995;
PN-EN 10024:1998; PN-EN 10163-3 klasa C, podklasa 1

Specjalny – IPE…..AA

Wymiary: h= 80 do 240 mm
Wg: ZN-HK-0646-25:2003; PN-EN 10034; PN-EN 10163-3 klasa C, podklasa 1

Równoległościenny – IPE

Wymiary: h= 80 do 600 mm
Wg: PN-91/H-93419; DIN 1025 Teil5 – 1994;
PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999; PN-EN 10163-3 klasa C, podklasa 1

Szerokostopowe – HEA, HEB, HEM

Wymiary: h= 100 do 1000 mm
Wg:

 1. HEA: PN-H 93452; PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999; DIN 1025-3:1994;
  EURONORM 53-62;
  EN 10034:1993; PN-EN 10163-3 klasa C, podklasa 1
 2. HEB: PN-H 93452; DIN 1025-2:1995;
  PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999;
  EURONORM 53-62;
  EN 10034:1993; PN-EN 10163-3 klasa C, podklasa 1
 3. HEM: PN-H 93452; DIN 1025 Teil4-1994;
  PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999;
  EURONORM 53-62;
  EN 10034:1993; PN-EN 10163-3 klasa C, podklasa 1

Kątowniki

Równoramienny

Wymiary: 20×20 do 250×250 mm
Wg: PN-EN 10056-1:2000; PN-EN 10056-2:1998;
DIN 1028 1994; PN-EN 10163-3, klasa C, podklasa 1

Nierównoramienny

Wymiary: 30×20 do 250×190 mm
Wg: PN-EN 10056-1:2000; PN-EN 10056-2:1998;
DIN 1028 1994; PN-EN 10163-3, klasa C, podklasa 1

Płaskowniki

Wymiar: g: 4 do 80 mm, h: 20 do 200 mm
Wg: PN-EN 10058

Kształtowniki zamknięte

Kwadratowy

Wymiary: 20x20x1,5 do 200x200x5 mm
Wg: PN-EN 10219-2:2000

Prostokątny

Wymiary: 30x18x1,5 do 160x80x5 mm
Wg: PN-EN 10219-2:2000

Teowniki

Równoramienne

Wymiary: h= 20 do 140 mm
Wg: PN-EN 10055:1999; PN-EN 10163-3, klasa C, podklasa 1

Nierównoramienne

Wymiary: h= 1/2 b
Wg: DIN 1024:1982

Pręty żebrowane

Wymiary: Ø= 8 do 32 mm
Wg: PN-ISO 6935-2/AK/Ap1:1998

Walcówka i pręty gładkie

Walcówka

Wymiary: Ø= 5,5 do 20 mm
Wg: PN-87/H-93200/02

Walcówka w kręgach

Wymiary: Ø= 5,5 do 16 mm
Wg: PN-EN 10017; PN-EN 10221

Pręt gładki

Wymiary: Ø= 6 do 250 mm
Wg: PN-EN 10060; PN-EN 10221

Pręt kwadratowy

Wymiary: d= 10 do 60 mm
Wg: PN-EN 10059; PN-EN 10221

Masz jakiekolwiek pytania bądź chcesz poznać naszą pełną ofertę?